Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 w Łojkach

ZDALNA SZKOŁA+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniów.

Edukacja jutra w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach.

Przebudowa infrastruktury publicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni.

Cyfrowa Blachownia.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Blachownia.

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Blachowni.

Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w miejscowości Blachownia.

W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas, i rozwijamy się wszechstronnie.