Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Informacja w sprawie segregowania odpadów

Szanowni mieszkańcy!

 

Każdy z nas ma wpływ na kształtowanie się wymiaru opłat za wywóz śmieci. Brak dbałości o czystość w naszej Gminie Blachownia, brak segregacji odpadów i niewłaściwe lokowanie śmieci do pojemników, które nie są przeznaczone dla tej frakcji odpadów, przyczynia się bezpośrednio do nieuchronności podniesienia wymiaru opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Odpowiedzialnym za wykonywanie przez Gminę Blachownia zadań z zakresu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi jest Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni, który jest zawsze do dyspozycji mieszkańców we wszystkich przypadkach wątpliwości związanych ze sposobem gromadzenia odpadów. Najczęstsze błędy w tym zakresie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jaki i w blokach mieszkalnych, to umieszczanie resztek pożywienia oraz plastiku w pojemnikach BIO, gruzu w odpadach zmieszanych, mieszanie frakcji plastik – szkło, gromadzenie w pojemnikach i pod wiatą wielkogabarytowych elementów wyposażenia poza terminami ich odbioru oraz gromadzenie tam różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych i odpadów, które nie są odpadami komunalnymi.

Zagospodarowanie odpadów zmieszanych jest dużo kosztowniejsze niż zebranych selektywnie, we wskazanych rodzajem pojemnikach frakcjach. Brak staranności w gromadzeniu odpadów wymusza wzrost opłat. Zwracajmy uwagę i pouczajmy tych, którzy nie wykazują należytej dbałości o czystości i porządek, niezależnie od tego czy są to dla nas osoby obce, sąsiedzi, przyjaciele, czy członkowie naszej rodziny.

Róbmy to w imię dobra własnego i wspólnego.Data publikacji: 09-04-2019