Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Dopłaty do wymiany kotłów na terenie gminy Blachownia w 2019 rok.

W związku z licznym pytaniami mieszkańców Gminy informujemy iż, przedmiotowy nabór wniosków jest przewidziany na II kwartał 2019 roku – ogłoszenie o naborze będzie umieszczone na stronie internetowej Urzędu: www.blachownia.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Należy pamiętać:

- wnioski dostępne będą dopiero po ogłoszeniu naboru, na stronie internetowej Urzędu lub w biurze podawczym na parterze Urzędu;

- ankieta, która składana była przez mieszkańców na początku 2019 roku służy jedynie celom informacyjnym, każdy mieszkaniec zainteresowany dotacją do wymiany kotła jest zobowiązany złożyć wniosek w wyznaczonym przez Burmistrza Blachowni terminie;

- należy wstrzymać się z rozpoczęciem inwestycji do czasu ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie, koszty poniesione wcześniej nie będą uwzględnione;

- nowe źródło ciepła – wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone w Programie: kocioł gazowy; kocioł węglowy nowej generacji opalany paliwem stałym, bez dodatkowego rusztu oraz możliwości jego montażu, z automatycznym załadunkiem paliwa, spełniający wymagania klasy 5 w zakresie emisji sprawności cieplnej według normy PN-EN 303 – 5:2012;

- stary piec na węgiel musi zostać zezłomowany po zakończeniu inwestycji (nie ma możliwości sprzedaży pieca);

- inwestycja musi zostać ostatecznie zakończona do 15 listopada bieżącego roku kalendarzowego i rozliczona do 30 listopada br.

Alternatywą dla Gminnego programu dopłat jest rządowy program „Czyste powietrze” wdrażany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska.

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które: są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych albo posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy.

 

Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie:

>> Program Czyste Powietrze <<


Data publikacji: 12-03-2019